İş Güvenliği Hizmetleri

+ -

1. Rehberlik ve Danışmanlık
 • İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili işin planlanması ve organızasyonuna katkıda bulunmak
 • KKD seçimi ve kullanımı konusunda önerilerde bulunmak
 • Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
2. Risk değerlendirmesi
 • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
 • Gerekli çalışmaları planlayarak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak
3. Çalışma ortamı gözetimi
 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak
 • Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
4. Eğitim ve bilgilendirme
 • İş Güvenliği Temel Eğitimi
 • Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi
 • Risk Değerlendirme Eğitimi


İş Sağlığı Hizmetleri

+ -

 • Koruyucu hekimlik hizmetleri
 • İşe giriş muayenesi
 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
 • Periyodik muayeneler
 • Periyodik muayene raporu
 • İşe dönüş muayenesi
 • Portör muayeneleri
 • Yüksekte çalışabilir raporu
 • Özürlü personelin işe uygunluk muayenesi
 • Portör analizleri
 • Akciğer grafisi
 • Odiyometrik testler
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Laboratuvar hizmetleri